กฟผ.ร่วมกับผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า โครงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เบอร์5

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
ภาพจาก : labelno5.egat.co.th

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปีนี้ประชาชนจะได้ใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ทาง กฟผ.ได้เตรียมความพร้อมด้วยการหารือร่วมกับผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศทั้ง 13 ราย เพื่อกำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ประสิทธิภาพเบอร์ 5 โดยตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะเริ่มติดฉลากเบอร์ 5 ให้กับจักรยานยนต์ไฟฟ้าภายในเดือนกันยายนปี 62 นี้

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เบอร์ 5
นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ภาพจาก : www.prachachat.net

โดยทาง กฟผ.เห็นว่าในอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าจะมีผู้ใช้มากขึ้น เพราะช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 และฝุ่นละออง (PM 2.5) ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และที่สำคัญยังช่วยประหยัดเชื้อเพลิง ซึ่งทาง กฟผ.ได้ผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 เช่น การติดตั้งสถานีสำหรับชาร์จไฟเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าจำนวนทั้งสิ้น 23 สถานี ใน 8 พื้นที่ทั่วประเทศ โดยสถานีอยู่ตามโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งเปิดให้ประชาชนสามารถนำรถที่เข้าร่วมโครงการเข้าไปใช้บริการชาร์จไฟฟ้าได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในระยะเวลา 1 ปี เริ่มลงทะเบียนวันที่ 1 เมษายนจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 นี้ เมื่อลงทะเบียนแล้วสามารถใช้บริการได้ทันที
สำหรับผู้ประกอบการจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ครั้งที่ 1/2562 ทั้งหมด 13 บริษัทประกอบด้วย

 1. บ.เจเนอร์รัล ออโต้ ซัพพลาย จำกัด
 2. บ.เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด
 3. บ.ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด
 4. บ.โตโยตรอน มอเตอร์ จำกัด
 5. บ.ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด
 6. บ.พี-ไบค์ จำกัด
 7. บ.ยามาฮ่ามอเตอร์เอเชียนเซ็นเตอร์ จำกัด
 8. บ.รอยัลมอเตอร์ ดีไซด์ จำกัด
 9. บ.สตรอง (ไทยแลนด์) จำกัด
 10. บ.สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
 11. บ.สตาร์ 8 (ประเทศไทย) จำกัด
 12. บ.อินโนวาแพค จำกัด และ
 13. บ.อี.วี.เอฟ. (ประเทศไทย) จำกัด