ระบบคอมมอนเรล

การทำงานของระบบคอมมอนเรล (Common rail Direct Injection)

May 25, 2019 autobask 0

การทำงานของระบบคอมมอนเรล ไดเรคอินเจคชั่น (Common rail Direct Injection) หรือที่เรียกว่าระบบจ่ายน้ำมันแบบรางร่วม เป็นระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ประกอบด้วย ปั๊มแรงดันสูง (ประมาณ 1800 บาร์ ขึ้นไป) ทำการอัดน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าสู้รางร่วม (Common Rail) เพื่อรอจังหวะการฉีดที่เหมาะสมซึ่งประมวลได้จากหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Control Unit, ECU) เมื่อถึงจังหวะการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ประมวลผลได้ วาลว์น้ำมันหรือเข็มหัวฉีดจะถูกยกด้วยแรงขับจากโซลีนอยด์โดยใช้ไฟฟ้า การทำงานของระบบคอมมอนเรล ไดเรคอินเจคชั่น […]