ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ สะดวก ง่ายมาก ไม่ต้องไปขนส่ง

June 26, 2019 autobask 0

เรื่องการ ต่อภาษี ต่อทะเบียนรถยนต์ เป็นเรื่องที่ต้องต้องกระทำกันเป็นประจำเมื่อครบรอบปีใช่ไหมครับ ซึ่งนอกจากเราจะไปดำเนินการต่อภาษี ต่อทะเบียนรถยนต์ ที่สำนักงานขนส่งทางบกแต่ละพื้นที่แล้ว ยังมีสถานที่ให้บริการต่อภาษีรถยนต์ ต่อทะเบียนรถยนต์ กันมากมาย เช่น สถานที่รับตรวจสภาพรถยนต์ หรือ (ตรอ.) แต่ว่าในปัจจุบันเป็นยุค Internet of Things (IoT) คือ สิ่งของทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลได้  เราสามารถ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ได้แล้ว […]