น้ำยาหล่อเย็น

น้ำยาหล่อเย็น หรือ COOLANT มีความสำคัญอย่างไร

September 15, 2019 autobask 0

หลาย  ๆ ท่านที่ใช้รถยนต์อยุ่อาจจะยังไม่ทราบว่าเจ้าน้ำยาหล่อเย็นคืออะไร แล้วมันมีความสำคัญอย่างไรต่อระบบการทำงานของเครื่องยนต์ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ น้ำยาหล่อเย็น  หรือ COOLANT เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญ และความจำเป็นของ น้ำยาหล่อเย็น ที่มีต่อระบบเครื่องยนต์กันครับ เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน การเผาไหม้ที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนรถยนต์ เมื่อมีการเผาไหม้สิ่งที่ตามมาก็คือความร้อนที่เกิดขึ้นภายในเครื่องยนต์ โดยความร้อนที่เกิดขึ้นจะถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานขับเคลื่อนเพียงบางส่วนเท่านั้น ส่วนความร้อนที่เหลือจะถูกระบายออกมาทางเครื่องยนต์และระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์  โดยระบบหล่อเย็นจะเป็นส่วนช่วยรักษาอุณหภูมิการทำงานของเครื่องยนต์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ร้อนจัดเกินไป หรือเย็นจนเกินไป เพราะเครื่องยนต์ต้องมีอุณหภูมิการทำงานที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองครับ ประโยชน์ของน้ำยาหล่อเย็น หรือ […]