โครงการวิจัยชุดรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง พร้อมชุด EV Kit

โครงการวิจัยชุดรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง พร้อมชุด EV Kit

May 28, 2019 autobask 0

ขณะนี้ยานยนต์ไฟฟ้ากำลังเป็นกระแสที่มาแรกมาก ๆ  ซึ่งจะเริ่มเข้ามาแทนที่ยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันอย่างรวดเร็วแน่นอน ยิ่งในต่างประเทศด้วยแล้วต่างหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น เพราะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญก็คือการลดการใช้เชื้อเพลิงประเภทน้ำมัน สำหรับประเทศไทยแล้ว รถยนต์ไฟฟ้ายังมีราคาค่าตัวค่อนข้างสูง ถ้าเทียบราคากับรถยนต์ทั่วไป เพราะต้องนำเข้าและพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เล็งเห็นปัญหาในจุดนี้ จึงได้ร่วมกันทำ “โครงการวิจัยพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ้าดัดแปลง และคู่มือการดัดแปลง (EV Kit & Blueprint Project)” ขึ้นมา […]